Modely spolupráce

Vytváříme svobodný prostor pro finanční poradce a rodinné poradenské kanceláře. Chceme, abyste s námi spolupracovali, protože oceňujete přidanou hodnotu, kterou Vám přinášíme. Naše partnery proto nijak smluvně nesvazujeme, naopak vám smluvně garantujeme vlastnictví kmene klientů. A samozřejmě jsme zcela transparentní, takže přesně víte, kolik za vaši práci dostanete vy a kolik za ní necháváte nám. Ve VHI nabízíme 2 modely spolupráce:

  • Nezávislý partner


    Je pro poradce a poradenské týmy, kteří chtějí mít pro své klienty nadstandartní investiční nástroje a služby na bázi provizního poradenství. Budujete vlastní značku a máte k dispozici kompletní zázemí a zdroje VHI. Při splnění požadovaného limitu dostáváte až 95% z námi přijatých provizí. 

 

  • Člen Rady starších 


    Je model spolupráce pro poradce, kteří spravují nebo mají ambici spravovat 100 a více milionů korun v investičních portfoliích svých klientů. Budujete vlastní značku, nebo máte možnost využít značku VHI. Máte k dispozici kompletní zdroje VHI včetně nástrojů pro placené poradenství. K tomu navíc přístup na pravidelné workshopy a setkání Rady starších se zaměřením na placené investiční poradenství, osobní konzultace s vedením firmy a individuální podporu při řešení konkrétních klientů. Dostáváte až 85% z Vámi generovaného obratu. Můžete pracovat samostatně nebo v týmu. Zde je potřeba dodržet minimální obrat partnera v investicích.