zář25

Proč jsem prodal VHI

Kategorie // O investování

VHI BT

Téměř před 4 lety jsme začali ve VHI nabízet službu placeného investičního poradenství. Od počátku jsem viděl obrovský potenciál, který tento farmářský model poradenství nabízí, ale postupně jsem si uvědomoval i překážky, které brzdí jeho rozmach. Rozhodl jsem se ty překážky odstranit a vyvinout investiční platformu, která poradcům výrazně zefektivní práci, zvýší jejich přidanou hodnotu pro klienty a klientům sníží náklady na investování. A abych svůj záměr mohl úspěšně zrealizovat, musel jsem prodat VHI.

Proč prodej?

Těch důvodů, proč jsem přistoupil k prodeji, bylo několik. Jednak jsem věděl, že vývoj nové platformy bude vyžadovat vysoké investice a jen s poradci VHI ho neuživíme. Tudíž jsme oslovili další pooly a poradenské společnosti. Vesměs všichni měli o spolupráci s novou platformou zájem, zároveň ale vznesli obavu z toho, že sám provozuji společnost, která je pro ně konkurentem. Prodej firmy byl tedy nejjednodušší způsob, jak tento konflikt vyřešit.

Další důvod byl čas a již zmíněné peníze. Abych mohl nový záměr zrealizovat, potřebuji se mu věnovat naplno a potřebuji na něj peníze. A obojí jsem prodejem získal.

Proč jsem VHI prodal Broker Trustu?

Broker Trust je největší brokerpool v Čechách, má velký kapitál a generuje vysoké zisky. Přesto pro mě bylo hlavním důvodem něco jiného. Byl jím zakladatel a majitel Broker Trustu Zdeněk Sluka. Zdeněk dokázal v naší branži skloubit podnikatelský um s etikou. Má dlouhodobou vizi, do které VHI zapadá i se svou kulturou. Jeho přístup k poradenství a k technologiím se v základech shoduje s naším ve VHI a já věřím, že se VHI bude v ekosystému Broker Trustu dále úspěšně rozvíjet.

Jak to tedy bude dál s VHI?

Co se týče investic, tak tato oblast zůstane minimálně do konce roku beze změn. Důležité změny ale čekají naše partnery v oblasti pojištění. Od 1. 12. 2018 VHI nebude zprostředkovávat pojištění. Naši partneři/poradci mají možnost (nikoliv povinnost) dále zprostředkovávat pojištění přes Broker Trust. Poradci, kteří si převedou svou licenci PPZ k Broker Trustu mají garanci stejných nebo lepších provizních podmínek než u VHI. A zároveň jim pomůžeme bezstarostně převést pojistný kmen i stornofond.

Výhledově se VHI stane smluvním partnerem BT i v investicích. Registrace Vázaného zástupce se poradcům převede pod Broker Trust. Nadále se však o Vás bude starat náš tým VHI v Mladé Boleslavi. K dispozici budete mít dál veškeré nástroje a podporu VHI (naviplan, portfolioplanner..) a k tomu nové nástroje Broker Trustu. Dál se budou pořádat i setkání poradců na Radě starších, které povedu já. Také zůstane zachována značka VHI a bude možné jí marketingově využívat. V okamžiku přesunutí registrace k Broker Trustu všem zůstanou zachovány stejné nebo lepší provizní podmínky než u VHI. A obě společnosti se také postarají o bezstarostný převod klientů.

Jak to bude dál se mnou?

Asi je důležité říci, že s Vámi zůstávám a budeme dál spolupracovat. V tuto chvíli zůstávám jednatelem VHI a můžete se na mě dál s čímkoliv obracet. Výhledově se změní forma naší spolupráce. Bude užší – zaměřená pouze na službu průběžného investičního poradenství prostřednictvím platformy, která by měla vzniknout v horizontu 1 roku. Z pohledu poradce se tak zařadím vedle již existující produktové partnery, jako je Conseq, Amundi nebo Generali Investments.

Pokračování společné vize

Věřím, že jako osobnosti nás formují vztahy, které si v životě vytváříme. Při vyjednávání o prodeji firmy jsem si dobře uvědomil, že prodáte značku, prodáte obrat, prodáte zisk. Vztahy ale prodat nejdou. Jejich hodnota nejde vyčíslit penězi, protože vztahy jsou velmi individuální a pro každého mají jinou hodnotu. Pro mě mají vztahy s lidmi, se kterými jsem se ve VHI setkal, naprosto zásadní hodnotu. A věřím, že se nám díky nim i v novém uskupení podaří navázat na podstatu naší spolupráce, a budeme dál realizovat společný záměr – dávat lidem finanční svobodu.